Pristatome Visų Šventųjų Popiežių Litaniją

Garbė Jėzui Kristui / Laudetur Iesus Christus

Vasario 22 d. (šiandien) minint Šv. Apaštalo Petro Sosto iškilmę VU giedojimo mokyklos Schola Cantorum Vilnensis ir Fondas “Archė” atsidėkodami Popiežiui Benediktui XVI už tarnystę Bažnyčiai, kviečia prisijungti prie iniciatyvos ir prie savo maldų pridėti Lietuvoje iki šiol dar nesutiktą “Visų Šventųjų Popiežių Litaniją” (Lot. Litaniae omnium Sanctorum Summorum Pontificum). Šią Tradicinės Šventosios Liturgijos mylėtojų kalbamą litaniją ta proga išvertėme į lietuvių kalbą.

Kaip ir pontifikato pradžioje taip ir jį baigiant, Popiežius Benediktas XVI prašo melstis už jį ir “Prašyti užtarimo Bažnyčiai dabartiniu ypatingu metu“.

Prašykime ypatingai tų, kurie jau praėję Apaštalinės Bažnyčios tarnystės kelionę užsitarnavo šventumo vainiką padėtų ją vesti išganymo keliu ir sergėtų Aukščiausiojo įstatymą.

O mes, tikintieji, dėkodami maloningajam Viešpačiui už išklausytas maldas ir per popiežių Benediktą XVI gautąsias Šventosios Dvasios dovanas, globojami visų Šventųjų Popiežių susilauktume dar daugiau malonių.

Maloningasis Viešpatie, išklausyk mūsų maldas, kurias mes aukojame užtarimu tų, kurie vertai tau tarnavo!

Parsisiųskite Litaniją kaip pdf bylą.

LITANIAE OMNIUM SANCTORUM SUMMORUM PONTIFICUM

KYRIE, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos, R. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, R. miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, R. miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, R. miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, R. miserere nobis.
Sancta Maria, R. ora pro nobis.
Mater Ecclesiae, R. ora pro nobis.

 
Sancte Petre, R. ora pro nobis.
Sancte Line, R.
Sancte Clete I, R.
Sancte Clemens I, R.
Sancte Evariste, R.
Sancte Alexander I, R.
Sancte Sixte I, R.
Sancte Telesphore, R.
Sancte Hygine, R.
Sancte Pie I, R.
Sancte Anicete I, R.
Sancte Soter, R.
Sancte Eleutheri, R.
Sancte Victor I,
 R.
Sancte Zephyrine, R.
Sancte Calliste I, R.
Sancte Urbane I, R.
Sancte Pontiane, R.
Sancte Antere, R.
Sancte Fabiane, R.
Sancte Corneli, R.
Sancte Luci I, R.
Sancte Stephane I, R.
Sancte Sixte II, R.
Sancte Dionysi, R.
Sancte Felix I, R.
Sancte Eutychiane, R.
Sancte Cai, R.
Sancte Marcelline, R.
Sancte Marcelle I, R.
Sancte Eusebi, R.
Sancte Miltiades, R.
Sancte Sylvester I, R.
Sancte Marce, R.
Sancte Julii I, R.
Sancte Damase I, R.
Sancte Sirici, R.
Sancte Anastasi I, R.
Sancte Innocenti I, R.
Sancte Zosime, R.
Sancte Caelestine I, R.
Sancte Sixte III, R.
Sancte Leo I, R.
Sancte Hilari, R.
Sancte Simplici, R.
Sancte Felix III, R.
Sancte Gelasi I, R.
Sancte Symmache, R.
Sancte Hormisdas, R.
Sancte Ioannes I, R.
Sancte Felix IV, R.
Sancte Bonifaci II, R.
Sancte Agapete I, R.
Sancte Silveri, R.
Sancte Gregori I, R.
Sancte Bonifaci IV, R.
Sancte Adeodate I, R.
Sancte Martine I, R.
Sancte Eugeni I, R.
Sancte Vitaliane, R.
Sancte Agathe, R.
Sancte Leo II, R.
Sancte Benedicte II, R.
Sancte Ioannes V, R.
Sancte Sergi I, R.
Sancte Gregori II, R.
Sancte Gregori III, R.
Sancte Zacharia, R.
Sancte Stephane II, R.
Sancte Paule I, R.
Sancte Stephane III, R.
Sancte Leo III, R.
Sancte Paschalis I, R.
Sancte Leo IV, R.
Sancte Nicolae I, R.
Sancte Stephane IV, R.
Sancte Hadriane III, R.
Sancte Leo IX, R.
Sancte Gregori VII, R.
Sancte Caelestine V, R.
Sancte Pie V, R.
Sancte Pie X, R.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, R. parce nobis, Domine,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, R. exaudi nos, Domine,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, R. 
miserere nobis.

V. Tu es Petrus.
R. Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

OREMUS.
Deus, qui populis tuis indulgentia consulis, et amore dominaris: da spiritum sapientiae, suffragantibus meritis Antistitum Ecclesiae tuae, quibus dedisti regimen disciplinae; ut de profectu sanctarum ovium fiant gaudia aeterna pastorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,
V. Per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

V. Dominus vobiscum!
R. Et cum Spiritu tuo!

[Vel, sine sacerdotis]

V. Domine, exaudi orationem meam!
R. Et clamor meus ad te veniat!

OREMUS.
Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum N., quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere; ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,
V. Per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

VISŲ ŠVENTŲJŲ POPIEŽIŲ LITANIJA
 

KYRIE, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus, R. Kristau, išklausyk mus.
Dangaus Tėve, Dieve, R. pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, R. pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, R. pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, R. pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija, R. melski už mus.
Motina Bažnyčios, R. melski už mus.

Šventasis Petrai, R. melski už mus.
Šventasis Linai, R.
Šventasis Kletai I, R.
Šventasis Klemensai I, R.
Šventasis Evaristai, R.
Šventasis Aleksandrai I, R.
Šventasis Sikstai I, R.
Šventasis Telesforai, R.
Šventasis Higinai, R.
Šventasis Pijau I, R.
Šventasis Anicetai I, R.
Šventasis Soterai, R.
Šventasis Eleuterijau, R.
Šventasis Viktorai I, R.
Šventasis Zefirinai, R.
Šventasis Kalistai I, R.
Šventasis Urbonai I, R.
Šventasis Poncijonai, R.
Šventasis Anterai, R.
Šventasis Fabijonai, R.
Šventasis Kornelijau, R.
Šventasis Liucijau I, R.
Šventasis Steponai I, R.
Šventasis Sikstai II, R.
Šventasis Dionizai, R.
Šventasis Feliksai I, R.
Šventasis Eutichijonai, R.
Šventasis Kajau, R.
Šventasis Marcelinai, R.
Šventasis Marcelai I, R.
Šventasis Eusebijau, R.
Šventasis Miltiadai, R.
Šventasis Silvestrai I, R.
Šventasis Morkau, R.
Šventasis Julijau I, R.
Šventasis Damazai I, R.
Šventasis Siricijau, R.
Šventasis Anastazai I, R.
Šventasis Inocentai I, R.
Šventasis Zosimai, R.
Šventasis Celestinai I, R.
Šventasis Sikstai III, R.
Šventasis Leonai I, R.
Šventasis Hilarijau, R.
Šventasis Simplicijau, R.
Šventasis Feliksai III, R.
Šventasis Gelazijau I, R.
Šventasis Simachai, R.
Šventasis Hormisdai, R.
Šventasis Jonai I, R.
Šventasis Feliksai IV, R.
Šventasis Bonifacijau II, R.
Šventasis Agapetai I, R.
Šventasis Silverijau, R.
Šventasis Grigaliau I, R.
Šventasis Bonifacijau II, R.
Šventasis Adeodatai I, R.
Šventasis Martynai I, R.
Šventasis Eugenijau I, R.
Šventasis Vitalijonai, R.
Šventasis Agatai, R.
Šventasis Leonai II, R.
Šventasis Benediktai II, R.
Šventasis Jonai V, R.
Šventasis Sergijau I, R.
Šventasis Grigaliau II, R.
Šventasis Grigaliau III, R.
Šventasis Zacahrijau, R.
Šventasis Steponai II, R.
Šventasis Pauliau I, R.
Šventasis Steponai III, R.
Šventasis Leonai III, R.
Šventasis Paschali, R.
Šventasis Leonai IV, R.
Šventasis Mikalojau I, R.
Šventasis Steponai IV, R.
Šventasis Hadrianai III R.
Šventasis Leonai IX, R.
Šventasis Grigaliau VII, R.
Šventasis Celestinai V, R.
Šventasis Pijau V, R.
Šventasis Pijau X, R.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų.

V. Tu esi Petras – Uola.
R. Ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.

MELSKIMĖS.
Dieve, kuris savo tautomis pasigailėdamas rūpiniesi ir mylėdamas viešpatauji, suteik, padedant tavosios Bažnyčios Popiežių nuopelnams, išminties dvasią tiems, kuriems davei valdymo galią, kad šventųjų avelių tobulėjimas taptų amžinuoju ganytojų džiaugsmu. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavąjį Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi gyvena ir viešpatauja vienybėje su Šventąja Dvasia,
V. Per amžių amžius.
R. Amen.
N. – Veikiančio Popiežiaus vardas

V. Viešpats su Jumis!
R. Ir su tavo dvasia!

[arba, be kunigo]

V. Viešpatie, išklausyk manąjį maldavimą!
R. Ir mano šauksmas pas Tave tenueina!

MELSKIMĖS.
Dieve, visų tikinčiųjų ganytojau ir valdove, gailestingai pažvelk į savąjį tarną N., kurį panorėjai tavosios Bažnyčios priekyje įstatyti, duok jam, prašome, žodžiu ir pavyzdžiu pasitarnauti ganomiesiems, idant išvien su jam patikėta kaimene nukeliautų į amžinąjį gyvenimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavąjį Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi gyvena ir Viešpatauja vienybėje su Šventąja Dvasia,
V. Per amžių amžius.
R. Amen.

Rengėjai: Vilniaus universiteto giedojimo mokykla Schola Cantorum Vilnensis ir Fondas ARCHĖ

Reklama
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Connecting to %s

  • ARTIMIAUSIA

    Bažnyčios tradicijos rekolekcijos „Sursum Corda/ Aukštyn širdis“rugpjūčio 1, 2018
%d bloggers like this: